Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0393-15
Naziv : PRIVREDNO DRUŠTVO BUČJE d.o.o. Zavidovići

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0393-15
NazivPrivredno društvo MR WOOD d.o.o. Zavidovići
Naziv (skraćeno)MR WOOD d.o.o. Zavidovići
AdresaZavidovići, Zavidovići, Ul. Maršala Tita broj 15
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218892700001
Carinski broj 

1 - 1