Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini

   
Pomoć - napredna pretraga

NAPREDNA PRETRAGA:
 Napredna pretraga vam omogućava kompleksnija pretraživanja i mogućnost odabira više parametara, poput: sjedišta, perioda registracije, pravnog oblika organizovanja, zemlje osnivača, iznosa ugovorenog i uplaćenog kapitala, registrovane djelatnosti, i sl. Po unošenju željenih parametara kliknete na dugme "TRAŽI".

 

Ukoliko postoje poslovni subjekti koji ispunjavaju kriterije pretrage isti će biti prikazani u tabeli. Sortiranje predstavljenih podataka je omogućeno klikom na naziv odgovarajuće kolone po kojoj želite da sortirate podatke (MBS, naziv, skraćeni naziv, adresa, datum posljednjeg rješenja).

 

Klikom na odabrani poslovni subjekat iz tabele, prikazati će vam se svi osnovni podaci o datom poslovnom subjektu, a uz pomoć lijevog menija možete doći i do ostalih potrebnih informacija za datog poslovnog subjekta, poput: osnivača, uprave, kapitala, registriranih djelatnosti, podružnica, subsidijara, ovlaštenja za vanjsku trgovinu, te dodatnih napomena.

 

   
Rezultati pretragePromjena parametara pretrage
R13525572996245770
MBSNazivSkraćeni nazivAdresaDatum posljednjeg rješenja
65-01-0048-23"AS RENT A CAR" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o."AS RENT A CAR" d.o.o. SarajevoHadžići, Sarajevo, Močila broj 242023-01-27
65-01-0046-20"Ćuma" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo"Ćuma" d.o.o. SarajevoIlidža, Sarajevo Dio, ul. Nikole Šopa br. 1232023-01-27
17-01-0038-22SD Fiber društvo s ograničenom odgovornošćuSD Fiber d.o.o.Ključ, Ključ, Branilaca BiH b.b.2023-01-27
43-01-0033-23MOHANNAD JALALO d.o.o.MOHANNAD JALALO d.o.o.Visoko, Visoko, Prijeko bb2023-01-27
43-01-0034-23Društvo za građevinarstvo "SM GRADNJA & PROMET" d.o.o. Maglaj"SM GRADNJA & PROMET" d.o.o. MaglajMaglaj, Maglaj, Aleja ljiljana broj 362023-01-27
43-01-0613-15DIZDAREVIĆ TRANSPORT d.o.o.DIZDAREVIĆ TRANSPORT d.o.o.Tešanj, Jelah, Ul. Jevadžije broj 542023-01-27
65-01-0116-20AS-TRADE Društvo sa ograničenom odgovornošću SarajevoAS-TRADE d.o.o. SarajevoSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Andreja Andrejevića br. 136A2023-01-27
17-01-0027-20Društvo sa ograničenom odgovornošću "GREEN CAPITAL" Kulen Vauf"GREEN CAPITAL" d.o.o. Kulen VakufKulen Vakuf, Kulen Vakuf, Unska bb.2023-01-27
65-01-0557-14Društvo za ugostiteljstvo i usluge OBALA d.o.o. Sarajevo OBALA d.o.o. SarajevoSarajevo-Centar, Sarajevo, Ulica Obala Kulina bana broj 112023-01-27
43-01-0035-23AL-MASRI d.o.o.AL-MASRI d.o.o.Tešanj, Tešanj, Titova 262023-01-27
32-01-0130-19"BIOPILE" d.o.o. Gračanica"BIOPILE" d.o.o. GračanicaGračanica, Gračanica, Bosanskih kraljeva bb2023-01-27
65-01-0070-23"Wemus" Društvo sa ograničenom odgovornošću"Wemus" d.o.o.Ilidža, Sarajevo Dio, ul. Barska 59-VI2023-01-27
32-01-0264-21"CITY STEAKHOUSE" d.o.o. Tuzla"CITY STEAKHOUSE" d.o.o. TuzlaTuzla, Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovića bb, SPO "S", sprat 162023-01-27
32-01-0019-23Mikrokreditno društvo "PARTNER" društvo sa ograničenom odgovornošću Tuzla"Partner" MKD d.o.o.Tuzla, Tuzla, ul. 15. maja bb2023-01-27
65-01-0071-23"Farsight - Dalekovidnost" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo"Farsight" d.o.o. SarajevoVogošća, Sarajevo, Jošanička broj 552023-01-27
32-01-0018-23TIN d.o.o. SrebrenikTIN d.o.o. SrebrenikSrebrenik, Srebrenik, Tinja, Magistralni put bb2023-01-27
32-01-0022-23Beauty Flamingo d.o.o. TuzlaBeauty Flamingo d.o.o. TuzlaTuzla, Tuzla, ul. 15. Maj bb (TC Sjenjak)2023-01-27
32-01-0021-23DELTA HOME d.o.o. LukavacDELTA HOME d.o.o. LukavacLukavac, Lukavac, ul. Branilaca Bosne bb (Zgrada Seljanka 1)2023-01-27
65-01-0720-19GLOBAL SPORT MANAGEMENT Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo - U LIKVIDACIJIGLOBAL SPORT MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo - U LIKVIDACIJISarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Maršala Tita br. 38 b2023-01-27
65-01-0155-20Društvo za ugostiteljstvo, turizam i usluge LENIKAN d.o.o. SarajevoLENIKAN d.o.o. SarajevoCentar, Sarajevo, ul. Braće Begića br. 352023-01-27
32-01-0020-23"MH Zona Solar" društvo sa ograničenom odgovornošću Gradačac"MH Zona Solar" d.o.o. GradačacGradačac, Gradačac, ul. Branilaca grada br. 142023-01-27
65-01-0375-18KEA d.o.o. KEA d.o.o.Sarajevo-Novi Grad, Sarajevo, ul. Rafaela Gaona br. 22023-01-27
65-01-0069-23Društvo sa ograničenom odgovornošću IBT.PAN AEC d.o.o. SarajevoIBT.PAN AEC d.o.o. SarajevoSarajevo-Centar, Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 64/I2023-01-27
65-01-0532-14GRANEM društvo sa ograničenom odgovornošću SarajevoGRANEM d.o.o. SarajevoCentar, Sarajevo, ul. Hadži Idrizova br. 82023-01-27
65-01-0305-19Plancraft društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o.Plancraft d.o.o.Centar, Sarajevo, ul. Višnjik br. 242023-01-27
51-05-0003-12JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSNOVNA ŠKOLA "BERTA KUČERA" JAJCEOŠ "BERTA KUČERA" JajceJajce, Jajce, Fra Antuna Kneževića bb, Jajce2023-01-27
65-01-0743-21Javna ustanova Osnovna škola "ŠIP"-Centar, Sarajevo, ul. Branilaca Šipa bb2023-01-27
65-01-0971-16"Kid zone" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o."Kid zone" d.o.o.Novo Sarajevo, Sarajevo, ul. Put života bb2023-01-27
43-01-0403-09Javno preduzeće "VODOKOM" Društvo sa ograničenom odgovornošću KakanjJP "VODOKOM" d.o.o. KakanjKakanj, Kakanj, Ul. Alije Izetbegovića br. 51/I2023-01-27
65-01-0066-23"MODEGRA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, SarajevoMODEGRA d.o.o. SarajevoNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Grbavička bb2023-01-27
65-01-0555-15"SS Diamond q8" Društvo sa ograničenom odgovronošću Sarajevo"SS Diamond q8" d.o.o. SarajevoIlidža, Sarajevo Dio, ul. Emira Bogunića Čarlija broj 222023-01-27
65-05-0040-16Srednja škola "AL AMEL" SarajevoSŠ "AL AMEL" SarajevoIlidža, Sarajevo, Osik broj 82023-01-27
65-01-0485-22Conversio BH društvo sa ograničenom odgovornošćuConversio BH d.o.o.Sarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Braće Mulić 652023-01-27
65-05-0002-23Opća zadruga " EKO SMAJLOVIĆ" p.o. IlijašOZ "EKO SMAJLOVIĆ" p.o. IlijašIlijaš, Podlugovi, Moševička br. 252023-01-26
65-01-0061-23Aptha Mobility Solutions (AMS) d.o.o. Sarajevo, Aptha Rješenja za Mobilnost d.o.o. SarajevoAptha Mobility Solutions (AMS) d.o.o. SarajevoIlidža, Sarajevo Dio, Put Famosa broj 382023-01-26
65-01-0062-23SADAT IMMO GROUP društvo sa ograničenom odgovornošćuSADAT IMMO GROUP d.o.o.Ilidža, Sarajevo Dio, ul. Stanjevac br. 72023-01-26
65-02-0002-16CENTRAL OSIGURANJE dioničko društvo, na engleskom jeziku: CENTRAL INSURANCE COMPANY Ltd, na francuskom jeziku: CENTRAL ASSURANCE S.A., na njemačkom jeziku: CENTRAL VERSICHERUNGS A.G., na talijanskom jeziku: CENTRAL ASSICURAZIONI S.p.A.CENTRAL OSIGURANJE d.d., na engleskom jeziku: CENTRAL INSURANCE COMPANY Ltd., na francuskom jeziku: CENTRAL ASSURANCE S.A., na njemačkom jeziku: CENTRAL VERSICHERUNGS A.G., na talijanskom jeziku: CENTRAL ASSICURAZIONI S.p.A.Novo Sarajevo, Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 392023-01-26
65-01-0152-14"PANON TRADE" d.o.o. za opremanje zdravstvenih ustanova i socijalnih ustanova Sarajevo"PANON TRADE" d.o.o. SarajevoSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Generala Mehmeda Alagića broj 13, naselje Nova Otoka, Objekat B, poslovni prostor 182023-01-26
65-01-0065-23Društvo sa ograničenom odgovornošću "Tarčin Hills" d.o.o. Sarajevo"Tarčin Hills" d.o.o. SarajevoIlidža, Sarajevo Dio, Dr. Mustafa Pintola bb 2023-01-26
65-01-0269-21BURCH Društvo sa ograničenom odgovornošćuBURCH d.o.o.Ilidža, Sarajevo Dio, Francuske revolucije bb,- Sokolović Kolonija 2023-01-26
65-01-0524-20H 3 Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo "U LIKVIDACIJI"H 3 d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"Ilidža, Sarajevo Dio, ul. Stupska broj 19D-I2023-01-26
32-01-0139-18"Inter Logistic" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge export-import Živinice, u stečaju"Inter Logistic" d.o.o. Živinice, u stečajuŽivinice, Živinice, ul. Alije Izetbegovića br. 492023-01-26
17-01-0082-22VK-AMBALAŽA d.o.o. Velika KladušaVK-AMBALAŽA d.o.o. Velika KladušaVelika Kladuša, Velika Kladuša, Žrtava Fašizma 42023-01-26
43-01-0452-08"IRTIHAL" d.o.o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Zenica"IRTIHAL" d.o.o. ZenicaZenica, Zenica, U. Muhameda Seida Serdarevića broj 352023-01-26
65-01-0529-21G.A INTERNATIONAL Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredništvo, trgovinu i usluge SarajevoG.A. INTERNATIONAL d.o.o. SarajevoIlidža, Sarajevo Dio, Rukodol broj 402023-01-26
17-05-0007-15Privatna ustanova " Centar za obrazovanje odraslih E.R.M." CazinP.U. " Centar za obrazovanje odraslih E.R.M."CazinCazin, Cazin, Irfana Ljubijankića broj 10.2023-01-26
43-01-0108-21ECO-KAT d.o.o.ECO-KAT d.o.o.Tešanj, Jelah, Teslićka bb2023-01-26
65-01-0038-22DARK CONSULTING Društvo za promet i poslovno savjetovanje d.o.o. SarajevoDARK CONSULTING d.o.o. SarajevoCentar, Sarajevo, ul. Skenderija br. 24 2023-01-26
65-01-0767-19EN.SA d.o.o.-Sarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, ul. Azize Šaćirbegović bb 2023-01-26
32-05-0008-22Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "EL-MERAH" SrebrenikPZU Poliklinika "EL-MERAH" SrebrenikSrebrenik, Srebrenik, ul. 1. Marta br. 102023-01-26
1 - 50
NextNext