Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini

   
Pomoć - napredna pretraga

NAPREDNA PRETRAGA:
 Napredna pretraga vam omogućava kompleksnija pretraživanja i mogućnost odabira više parametara, poput: sjedišta, perioda registracije, pravnog oblika organizovanja, zemlje osnivača, iznosa ugovorenog i uplaćenog kapitala, registrovane djelatnosti, i sl. Po unošenju željenih parametara kliknete na dugme "TRAŽI".

 

Ukoliko postoje poslovni subjekti koji ispunjavaju kriterije pretrage isti će biti prikazani u tabeli. Sortiranje predstavljenih podataka je omogućeno klikom na naziv odgovarajuće kolone po kojoj želite da sortirate podatke (MBS, naziv, skraćeni naziv, adresa, datum posljednjeg rješenja).

 

Klikom na odabrani poslovni subjekat iz tabele, prikazati će vam se svi osnovni podaci o datom poslovnom subjektu, a uz pomoć lijevog menija možete doći i do ostalih potrebnih informacija za datog poslovnog subjekta, poput: osnivača, uprave, kapitala, registriranih djelatnosti, podružnica, subsidijara, ovlaštenja za vanjsku trgovinu, te dodatnih napomena.

 

   
Rezultati pretragePromjena parametara pretrage
R13525572996245770
[ Nema rezultata za date kriterijume pretrage ]