Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0474-20
Naziv : Studio Sapphire - Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo

Subsidijar
failed to parse SQL query:
ORA-00942: table or view does not exist