Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-05-0001-07
Naziv : Javna ustanova Katolički školski centar "IVAN PAVAO II" Škola za Europu - Osnovna škola Bihać

Djelatnosti za koje je poslovni subjekat registrovan

Naziv djelatnostiOstalo osnovno obrazovanje
Šifra djelatnosti80.104

1 - 1