Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i HercegoviniOdaberite registar koji želite da pretražujete

Broj registriranih poslovnih subjekata po godinama
Broj registriranih poslovnih subjekata po godinama [REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA FEDERACIJE BiH]
Podaci iz starog registraPodaci iz starog registra - 1,0881,088
20192019 - 1,3931,393
20182018 - 4,5404,540
20172017 - 3,1663,166
20162016 - 2,4432,443
20152015 - 1,8131,813
20142014 - 1,6611,661
20132013 - 4,2364,236
20122012 - 5,0095,009
20112011 - 4,3844,384
20102010 - 1,8381,838
20092009 - 1,8521,852
20082008 - 1,8941,894
20072007 - 248248
row(s) 1 - 14 of 14