Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i HercegoviniOdaberite registar koji želite da pretražujete

Broj poslovnih subjekata prema pravnom obliku organizovanja
Broj poslovnih subjekata prema pravnom obliku organizovanja [SVI REGISTRI POSLOVNIH SUBJEKATA]
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) - 46,04346,043
Obrtnik/Preduzetnik (ob/pred) Obrtnik/Preduzetnik (ob/pred) - 2,2542,254
Javna ustanova (JU ) Javna ustanova (JU ) - 832832
UDRUŽENJE (udruženje) UDRUŽENJE (udruženje) - 603603
DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.) DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.) - 462462
Ustanova (U) Ustanova (U) - 391391
Zadruga (Z) Zadruga (Z) - 206206
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA (PZU) PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA (PZU) - 194194
DRUGO (drugo) DRUGO (drugo) - 136136
Privatna ustanova (PU) Privatna ustanova (PU) - 117117
Mjesna zajednica (m.z.) Mjesna zajednica (m.z.) - 6868
Zemljoradnička zadruga (ZZ) Zemljoradnička zadruga (ZZ) - 6161
ZDRAVSTVENA USTANOVA (ZU) ZDRAVSTVENA USTANOVA (ZU) - 5858
JAVNO PREDUZEĆE (JP) JAVNO PREDUZEĆE (JP) - 5050
Privatna predškolska ustanova (PPU) Privatna predškolska ustanova (PPU) - 4646
Društvo jednog lica (DJL ) Društvo jednog lica (DJL ) - 4545
Opšta zadruga (OZ) Opšta zadruga (OZ) - 4343
Poljoprivredna zadruga (Zadruga) Poljoprivredna zadruga (Zadruga) - 3434
Javna zdravstvena ustanova (JZU) Javna zdravstvena ustanova (JZU) - 3030
Komora (K) Komora (K) - 2828
row(s) 1 - 20 of 93
NextNext