Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i HercegoviniOdaberite registar koji želite da pretražujete

Broj poslovnih subjekata prema pravnom obliku organizovanja
Broj poslovnih subjekata prema pravnom obliku organizovanja [REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA BRČKO DISTRIKTA]
Obrtnik/Preduzetnik (ob/pred) Obrtnik/Preduzetnik (ob/pred) - 2,2542,254
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) - 1,9081,908
UDRUŽENJE (udruženje) UDRUŽENJE (udruženje) - 603603
Mjesna zajednica (m.z.) Mjesna zajednica (m.z.) - 6868
DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.) DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.) - 1212
ZDRAVSTVENA USTANOVA (ZU) ZDRAVSTVENA USTANOVA (ZU) - 1212
USTANOVA (UST) USTANOVA (UST) - 66
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA (ZZ) ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA (ZZ) - 55
Ostali oblici organizovanja (Ostali ) Ostali oblici organizovanja (Ostali ) - 22
fondacija (fond.) fondacija (fond.) - 22
KOMANDINTNO DRUŠTVO (k.d.) KOMANDINTNO DRUŠTVO (k.d.) - 11
DRUGO (drugo) DRUGO (drugo) - 11
stambena zadruga (s.z.) stambena zadruga (s.z.) - 11
PRIVATNA PRAKSA (p.p.) PRIVATNA PRAKSA (p.p.) - 11
row(s) 1 - 14 of 14