Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i HercegoviniOdaberite registar koji želite da pretražujete

Klasifikacija poslovnih subjekata prema ovlaštenjima za vanjsku trgovinu
Podjela posl.subjekata prema ovlaštenjima za vanjsku trgovinu [SVI REGISTRI POSLOVNIH SUBJEKATA]
Nije registrovan za vanjsku trgovinuNije registrovan za vanjsku trgovinu - 6,9146,914
Registrovan za vanjsku trgovinuRegistrovan za vanjsku trgovinu - 43,55243,552