Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0037-23
Naziv : TDH COMPANY d.o.o. Bugojno

Kapital

Kapital [ukupno]5,000.00
Kapital [u novcu]5,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Bilanović , Đemal , ul. Kopčić bb , Bosna I Hercegovina
Kapital [ukupno]5,000.00
Kapital [u novcu]5,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 1