Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0111-21
Naziv : "YAFA metal" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Živinice

Kapital

Kapital [ukupno]2,000.00
Kapital [u novcu]2,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Balta , Gülüzar , Tekirdag, Leylak Sokak A-32 , Turkey
Kapital [ukupno]2,000.00
Kapital [u novcu]2,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 1