Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0342-22
Naziv : ADVANCED VISION Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Kapital

Kapital [ukupno]10,000.00
Kapital [u novcu]10,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci] , AGAG AL - NAHDI HARWAN RASHED KHAMIS , Riyadh, ulica Melaz Ahsa, zgrada broj 111 , Yemen
Kapital [ukupno]10,000.00
Kapital [u novcu]10,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 1