Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-05-0005-13
Naziv : Javna ustanova "Kulturno-športski centar" Ljubuški

Kapital

Kapital [ukupno]2,207,935.12
Kapital [u novcu]2,207,935.12
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Ljubuški , ,
Kapital [ukupno]2,207,935.12
Kapital [u novcu]2,207,935.12
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 1