Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-5341-00
Naziv : Javno komunalno uslužno preduzeće "KOMUNALIJE" društvo sa ograničenom odgovornošću Velika Kladuša

Kapital

Kapital [ukupno]2,000,000.00
Kapital [u novcu]2,000,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]OPĆINA VELIKA KLADUŠA , ,
Kapital [ukupno]2,000,000.00
Kapital [u novcu]2,000,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 1