Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0116-20
Naziv : AS-TRADE Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Kapital

Kapital [ukupno]1,500.00
Kapital [u novcu]1,500.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]JELIĆ , AMEL , ul. Igmanskih bataljona br. 14 , Bosna I Hercegovina
Kapital [ukupno]750.00
Kapital [u novcu]750.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

Osnivač [osn.podaci]UŽIČANIN , ADIS , ul. Porodice Bećirbašić br. 14 , Bosna I Hercegovina
Kapital [ukupno]750.00
Kapital [u novcu]750.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 2