Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0181-23
Naziv : "Dizajn Proizvodnja Montaža" društvo sa ograničenom odgovornošću Tuzla

Kapital

Kapital [ukupno]36,150.00
Kapital [u novcu]11,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]25,150.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Avdić , Edin , ul. Bašigovci, Otava bb , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]18,075.00
Kapital [u novcu]5,500.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ]12,575.00

Osnivač [osn.podaci]Šabanović , Benjamin , Šišići 415 , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]18,075.00
Kapital [u novcu]5,500.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ]12,575.00

1 - 2