Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0570-21
Naziv : "Alen.ba" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Kapital

Kapital [ukupno]1,000.00
Kapital [u novcu]1,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]HADŽIAHMETOVIĆ , EMIRA , Josipa Vancaša broj 34 , Albania
Kapital [ukupno]500.00
Kapital [u novcu]500.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

Osnivač [osn.podaci]MALKOĆ , ALEN , Josipa Vancaša broj 34 , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]500.00
Kapital [u novcu]500.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 2