Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-4502-00
Naziv : "CIPREX" d.o.o. Velika Kladuša

Kapital

Kapital [ukupno]118,161.00
Kapital [u novcu]2,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]116,161.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Purić , Šefik , G.Purići bb. , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]118,161.00
Kapital [u novcu]2,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ]116,161.00

1 - 1