Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0118-19
Naziv : "ADVERTS BUD" d.o.o. Srebrenik

Kapital

Kapital [ukupno]1,020.00
Kapital [u novcu]1,020.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Bećirović , Senad , Rapatnica bb , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]510.00
Kapital [u novcu]510.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

Osnivač [osn.podaci]Ćosić , Ešef , Duboki Potok - Cage 108 , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]510.00
Kapital [u novcu]510.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 2