Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0048-12
Naziv : ENIKON d.o.o. za izgradnju, montažu industrijskih i energetskih i procesnih postrojenja Kakanj

Kapital

Kapital [ukupno]106,671.00
Kapital [u novcu]20,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]86,671.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Huskić , Teufik , Zeničkog partizanskog odreda broj 60 , Bosna I Hercegovina
Kapital [ukupno]74,669.70
Kapital [u novcu]14,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ]60,669.70

Osnivač [osn.podaci]Huskić , Zlatan , Ul. Zeničkog partizanskog odreda broj 60 , Bosna I Hercegovina
Kapital [ukupno]32,001.30
Kapital [u novcu]6,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ]26,001.30

1 - 2