Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0023-14
Naziv : "TDI" društvo ograničene odgovornosti Vitez

Kapital

Kapital [ukupno]20,000.00
Kapital [u novcu]20,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Varupa , Ibrahim , Divjak 60 , Bosna I Hercegovina
Kapital [ukupno]20,000.00
Kapital [u novcu]20,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 1