Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0705-22
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "T.Z Steel" Bihać

Kapital

Kapital [ukupno]1,007.25
Kapital [u novcu]1,007.25
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Turnić , Danijel , Ribićkih ljiljana 2 , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]1,007.25
Kapital [u novcu]1,007.25
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 1