Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0555-15
Naziv : "SS Diamond q8" Društvo sa ograničenom odgovronošću Sarajevo

Kapital

Kapital [ukupno]2,000.00
Kapital [u novcu]2,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]KHALAF A KH F , ALSAAD , - , Kuwait
Kapital [ukupno]1,000.00
Kapital [u novcu]1,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

Osnivač [osn.podaci]WAFA A KH A , ALASFOUR , - , Kuwait
Kapital [ukupno]1,000.00
Kapital [u novcu]1,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 2