Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1931
Naziv : "EURO - MIMF" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Brčko distrikt BiH

Kapital

Kapital [ukupno]2,000.00
Kapital [u novcu]2,000.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Nurkanović , Mejra , Kiseljačka br. 14 , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]1,000.00
Kapital [u novcu]1,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

Osnivač [osn.podaci]Nurkanović , Mirza , Kiseljačka br. 14 , Bosnia And Herzegovina
Kapital [ukupno]1,000.00
Kapital [u novcu]1,000.00
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 2