Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-05-0001-07
Naziv : Javna ustanova Katolički školski centar "IVAN PAVAO II" Škola za Europu - Osnovna škola Bihać

Kapital

Kapital [ukupno]0.00
Kapital [u novcu]0.00
Kapital [u pravima]0.00
Kapital [u stvarima]0.00

1 - 1

Kapital po članovima pojedinačno

Osnivač [osn.podaci]Banjalučka biskupija , Kralja Petra I. br.80. ,
Kapital [ukupno]0.00
Kapital [u novcu] -
Kapital [u pravima] -
Kapital [u stvarima ] -

1 - 1