Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0642-13
Naziv : "Al-Suwaidi Trading" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo

Uprava - članovi

ImeSALKIĆ MIRALEM
Ovlaštenja\ograničenjasa ograničenjima ovlaštenja: - direktor ne može vršiti plaćanja u ime društva u iznosu većem od 2.000,00 KM mjesečno, osim uz prethodnu pismenu saglasnost osnivača, datu slanjem e-maila ili na drugi zakonom propisani način; - direktor ne može preuzimati obaveze za društvo u iznosu većem od 2.000,00 KM, osim uz prethodnu pismenu saglasnost osnivača, datu slanjem e-maila ili na drugi zakonom propisani način; - direktor ne može kupovati, opterećavati, prodavati nekretnine društva, zalagati pokretnu imovinu društva, bez prethodne pismene saglasnosti osnivača, datu slanjem e-maila ili na drugi zakonom propisani način; - direktor ne može u ime društva podizati kredite od banaka ili mikrokreditnih organizacija ili zajmove, bez prethodne pismene saglasnosti osnivača, datu slanjem e-maila ili na drugi zakonom propisani način.
PoložajDirektor

1 - 1