Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0037-23
Naziv : TDH COMPANY d.o.o. Bugojno

Uprava - članovi

ImeBilanović Đemal
Ovlaštenja\ograničenjabez ograničenja ovlaštenja u okviru registriranih djelatnosti
PoložajDirektor

1 - 1