Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-5341-00
Naziv : Javno komunalno uslužno preduzeće "KOMUNALIJE" društvo sa ograničenom odgovornošću Velika Kladuša

Uprava - članovi

ImeĐogić Amir
Ovlaštenja\ograničenjabez ograničenja
Položajv.d.direktor

1 - 1