Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0118-19
Naziv : "ADVERTS BUD" d.o.o. Srebrenik

Uprava - članovi

ImeĆosić Ešef
Ovlaštenja\ograničenjabez ograničenja
PoložajDirektor

ImeBećirović Senad
Ovlaštenja\ograničenjabez ograničenja, osim prava prenosa i opterećenja nekretnina
Položajprokurist

1 - 2