Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-05-0003-15
Naziv : Privatna zdravstvena ustanova Apoteka "LA VITA" Sarajevo

Uprava - članovi

Ime mr.ph. TEA MUŠIĆ
Ovlaštenja\ograničenjabez ograničenja ovlaštenja
PoložajDirektor

ImeBAŽDAREVIĆ EMIR
Ovlaštenja\ograničenjabez ograničenja ovlaštenja
PoložajProkurist

1 - 2