Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-5341-00
Naziv : Javno komunalno uslužno preduzeće "KOMUNALIJE" društvo sa ograničenom odgovornošću Velika Kladuša

Osnivači - fizička lica
Nema podataka za osnivace - fizicka lica.

Osnivači - pravna lica

Osnovni podaciOPĆINA VELIKA KLADUŠA ,, ,
Reg.broj MBS -

1 - 1