Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0413-14
Naziv : Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet "PREVENT VISOKO" d.o.o. Visoko

Osnivači - fizička lica
Nema podataka za osnivace - fizicka lica.

Osnivači - pravna lica

Osnovni podaciDruštvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet u široj industrijskoj djelatnosti "PREVENT Central and Eastern Europe" d.o.o. ,Sarajevo Dio, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 16, Sarajevo-Novi Grad ,Bosna I Hercegovina
Reg.broj MBS65-01-0499-16 (stari broj:1-9353)

1 - 1