Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-05-0001-07
Naziv : Javna ustanova Katolički školski centar "IVAN PAVAO II" Škola za Europu - Osnovna škola Bihać

Osnivači - fizička lica
Nema podataka za osnivace - fizicka lica.

Osnivači - pravna lica

Osnovni podaciBanjalučka biskupija ,Banja Luka, Kralja Petra I. br.80. ,
Reg.broj MBS...

1 - 1