Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0452-08
Naziv : "IRTIHAL" d.o.o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Zenica

Osnivači - fizička lica
Nema podataka za osnivace - fizicka lica.

Osnivači - pravna lica

Osnovni podaciMEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZENICA ,Zenica, Muhameda Seida Serdarevića broj 35 ,Bosna I Hercegovina
Reg.broj MBS101/05, knjiga broj I

1 - 1