Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini

mailprint fav manja slovaveca slova

Pomoć za korištenje web stranice

 

Na ovoj stranici možete pretražiti sve sudske elektronske registre poslovnih subjekata, Registar poslovnih subjekata Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Registar poslovnih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine i Registar poslovnih subjekata Republike Srpske.

Elektronski sudski registri sadrže podatke o poslovnim subjektima, odnosno pravnim licima čiji je upis obavezan u skladu sa Zakonima o registraciji poslovnih subjekata (privredno društvo, odnosno preduzeće osnovano s ciljem obavljanja privredne djelatnosti, zadruga ili zadružni savez i drugo pravno lice koje obavlja privrednu djelatnost, koje se osniva u skladu s posebnim zakonima entiteta i Brčko Distrikta, s ciljem ostvarivanja profita), a od momenta od kada su se elektronski registri počeli koristiti u registracijskim sudovima. Ovdje dostupne informacije iz elektronskih registara su isključivo informativnog karaktera i ne zamjenjuju ovjerenu ispravu - izvod iz Registra nadležnog registarskog suda - koja se izdaje na zahtjev zainteresiranog lica na propisan način.

Pretraga elektronskog registra je podijeljena u dva segmenta: OSNOVNU PRETRAGU i NAPREDNU PRETRAGU, a omogućen je i GRAFIČKI PREGLED NAJVAŽNIJIH STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA.

OSNOVNA PRETRAGA: Da bi ste pronašli podatke o željenim poslovnim subjektima, osnovna pretraga vam omogućava jednostavnu pretragu po matičnom broju subjekta (MBS), punom ili skraćenom nazivu, te imenu osnivača, odnosno nazivu poslovnog subjekta u slučajevima pravnih lica kao osnivača. Po unošenju željenih parametara kliknete na dugme "TRAŽI". Ukoliko postoje poslovni subjekti koji ispunjavaju kriterije pretrage isti će biti prikazani u tabeli. Klikom na odabrani poslovni subjekat iz tabele, prikazati će vam se svi osnovni podaci o datom poslovnom subjektu, a uz pomoć lijevog menija možete doći i do ostalih potrebnih informacija za datog poslovnog subjekta, poput: osnivača, uprave, kapitala, registriranih djelatnosti, podružnica, subsidijara, ovlaštenja za vanjsku trgovinu, te dodatnih napomena.

NAPREDNA PRETRAGA:
 Napredna pretraga vam omogućava kompleksnija pretraživanja i mogućnost odabira više parametara, poput: sjedišta, perioda registracije, pravnog oblika organizovanja, zemlje osnivača, iznosa ugovorenog i uplaćenog kapitala, registrovane djelatnosti, i sl. Po unošenju željenih parametara kliknete na dugme "TRAŽI". Ukoliko postoje poslovni subjekti koji ispunjavaju kriterije pretrage isti će biti prikazani u tabeli. Klikom na odabrani poslovni subjekat iz tabele, prikazati će vam se svi osnovni podaci o datom poslovnom subjektu, a uz pomoć lijevog menija možete doći i do ostalih potrebnih informacija za datog poslovnog subjekta, poput: osnivača, uprave, kapitala, registriranih djelatnosti, podružnica, subsidijara, ovlaštenja za vanjsku trgovinu, te dodatnih napomena.

Povratak na vrh

 

 

   1 - 1 / 1