Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1256
Naziv : "ŽV-PANINVEST" d.o.o. Glamoč za proizvodnju prehrambenih proizvoda

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1256
Naziv"ŽV-PANINVEST" d.o.o. Glamoč za proizvodnju prehrambenih proizvoda
Naziv (skraćeno)ŽV-PANINVEST d.o.o. Glamoč
AdresaGlamoč, Glamoč, Junuza Duruta 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4281028100004
Carinski broj 

1 - 1