Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0183-12
Naziv : ŽITO d.o.o. Ljubuški

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0183-12
NazivŽITO d.o.o. Ljubuški
Naziv (skraćeno)ŽITO d.o.o. Ljubuški
AdresaLjubuški, Humac, Nikole Kordića 60
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272162000009
Carinski broj 

1 - 1