Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-11593
Naziv : ŽVATIĆ društvo s ograničenom odgovornošću Mostar - BRISAN LIKVDIACIJOM

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-11593
NazivŽVATIĆ društvo s ograničenom odgovornošću Mostar - BRISAN LIKVDIACIJOM
Naziv (skraćeno)ŽVATIĆ d.o.o. Mostar-BRISAN LIKVDIACIJOM
AdresaMostar, Mostar, Vukovarski br. 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227465700008
Carinski broj 

1 - 1