Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0025-09
Naziv : ŽIGA d.o.o. za preradu drveta GRUDE

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0025-09
NazivŽIGA d.o.o. za preradu drveta GRUDE
Naziv (skraćeno)ŽIGA d.o.o. GRUDE
AdresaGrude, Grude, Blage Zadre br.14
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272119500006
Carinski broj 

1 - 1