Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0101-08
Naziv : ŽELJKA TEKSTIL d.o.o. Posušje

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0101-08
NazivŽELJKA TEKSTIL d.o.o. Posušje
Naziv (skraćeno)ŽELJKA TEKSTIL d.o.o. Posušje
AdresaPosušje, Posušje, Fra Grge Martića 13
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272259180001
Carinski broj 

1 - 1