Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1722
Naziv : ŽULJ TRADE d.o.o. za trgovinu Grude

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1722
NazivŽULJ TRADE d.o.o. za trgovinu Grude
Naziv (skraćeno)ŽULJ TRADE d.o.o. Grude
AdresaGrude, Grude, Bili Brig bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272032560002
Carinski broj 

1 - 1