Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0652-12
Naziv : “UNIONINVEST INŽENJERING” društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0652-12
Naziv“UNIONINVEST INŽENJERING” društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)“UNIONINVEST INŽENJERING" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Srđana Aleksića broj 2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4200671100003
Carinski broj 

1 - 1