Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-11954
Naziv : ŽIVO KAMENJE društvo s ograničenom odgovornošću Čitluk

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-11954
NazivŽIVO KAMENJE društvo s ograničenom odgovornošću Čitluk
Naziv (skraćeno)ŽIVO KAMENJE d.o.o. Čitluk
AdresaČitluk, Vionica, Vionica bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227531850008
Carinski broj 

1 - 1