Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0597-15
Naziv : "ALNOOR" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Visoko

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0597-15
Naziv"ALNOOR" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Visoko
Naziv (skraćeno)"ALNOOR" d.o.o. Visoko
AdresaVisoko, Visoko, Podgorani bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218901030006
Carinski broj 

1 - 1