Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-1502-09
Naziv : "AUTO-ANTUNOVIĆ" d.o.o. Bugojno Privredno društvo za promet motornih vozila

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-1502-09
Naziv"AUTO-ANTUNOVIĆ" d.o.o. Bugojno Privredno društvo za promet motornih vozila
Naziv (skraćeno)"AUTO-ANTUNOVIĆ" d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Vrbanja 39
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236309150005
Carinski broj 

1 - 1