Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-7040
Naziv : "AVRRO" Društvo sa ograničenom odgovornošću za knjigovostvene i računovodstvene usluge, Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-7040
Naziv"AVRRO" Društvo sa ograničenom odgovornošću za knjigovostvene i računovodstvene usluge, Sarajevo
Naziv (skraćeno)"AVRRO" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Valtera Perića br. 4
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1