Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0102-08
Naziv : "AGD-BIRO" Društvo ograničene odgovornosti Fojnica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0102-08
Naziv"AGD-BIRO" Društvo ograničene odgovornosti Fojnica
Naziv (skraćeno)"AGD-BIRO" d.o.o. Fojnica
AdresaFojnica, Fojnica, Gornja mahala br. 44
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236455050004
Carinski broj 

1 - 1