Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0712-15
Naziv : "ACCOSERVE" Društvo za finansijsko-ekonomski konsalting d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0712-15
Naziv"ACCOSERVE" Društvo za finansijsko-ekonomski konsalting d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"ACCOSERVE" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, Bulevar branilaca Dobrinje broj 10 TZC" Kony"
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4200004900000
Carinski broj 

1 - 1