Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0215-21
Naziv : "APG THERME GROUP" d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo i usluge Srebrenik

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0215-21
Naziv"APG THERME GROUP" d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo i usluge Srebrenik
Naziv (skraćeno)"APG THERME GROUP" d.o.o. Srebrenik
AdresaSrebrenik, Srebrenik, Ćehaje bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210472870008
Carinski broj 

1 - 1