Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0819-21
Naziv : "AHN Group" d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0819-21
Naziv"AHN Group" d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"AHN Group" d.o.o.
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište broj 10
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202946120002
Carinski broj 

1 - 1