Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0826-21
Naziv : "ALHIJAZ" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0826-21
Naziv"ALHIJAZ" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"ALHIJAZ" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Stari Grad, Sarajevo Dio, ul. Avdage Šahinagića broj 9
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202946980001
Carinski broj 

1 - 1