Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0773-21
Naziv : "Advanced Fitness" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0773-21
Naziv"Advanced Fitness" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"Advanced Fitness" d.o.o. Sarajevo
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Fadila Hadžića broj 3, Otes
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202940940008
Carinski broj 

1 - 1