Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0695-21
Naziv : "ALBARKH" društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0695-21
Naziv"ALBARKH" društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)"ALBARKH" d.o.o.
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo, ul. Aleja Bosne Srebrene bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202930390000
Carinski broj 

1 - 1